'Sigaretten pas kopen vanaf achttien jaar'

Icoon GezondheidDe leeftijdsgrens voor het kopen van sigaretten moet omhoog, vindt de tabaksindustrie. De branche wil dat het kopen van sigaretten en shag pas wordt toegestaan vanaf achttien jaar, in tegenstelling tot de huidige grens van zestien jaar. Bovendien moet er strengere controle komen op naleving van deze grens.

Zowel de verkoper als de te jonge klant die sigaretten of shag koopt, zouden een boete moeten krijgen. Met deze maatregelen hoopt de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) het roken onder kinderen en jongeren te ontmoedigen. Ze wil tevens een jarenlange financiŽle bijdrage van enkele tonnen leveren aan antirookcampagnes gericht op deze groep.

Gehoopt wordt dat met deze opstelling minister Hoogervorst van Volksgezondheid afziet van zijn plan het aantal verkooppunten van tabak te verminderen. Dit zijn er nu een kleine 60.000.


De regels voor de verkoop van sigaretten moeten strenger