'Rita Verdonk is heethoofd met koud hart'

Rita VerdonkVVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie toont zich in haar beleid 'een heethoofd met een koud hart'. Dat zegt burgemeester Job Cohen van Amsterdam, die ooit als staatssecretaris eveneens verantwoordelijk was voor het vreemdelingenbeleid. Ook Verdonks voorganger Hilbrand Nawijn vindt dat het beleid is 'doorgeslagen'.

Cohen was in het tweede kabinet-Kok verantwoordelijk voor de invoering van de Vreemdelingenwet. "Ik vind niet dat in die wet een verharding van het beleid zit. Wat in die wet zit is het versnellen van procedures. Dat vervolgens op basis van die wet weer beleid wordt gevoerd, dat is wat anders. Dat beleid, ja, dat wordt gevoerd door een ander kabinet in een andere tijd", zegt Cohen deze week in het weekblad Vrij Nederland. Vreemdelingenzaken heeft volgens hem juist een 'koel hoofd en een warm hart' nodig.

Vice-president van de Amsterdamse rechtbank Willem van Bennekom stelt dat asielzoekers geen eerlijke kans meer hebben in de Nederlandse procedure. De Raad van State zou de immigratiedienst IND stelselmatig 'dekken' bij beslissingen. Voormalig minister Hilbrand Nawijn (destijds LPF) is het daarmee eens. "Ik ben voor een streng asielbeleid, maar het is nu wel doorgeslagen. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden gecriminaliseerd", zegt het onafhankelijke Kamerlid. "De IND is zo gebureaucratiseerd, dat er geen ruimte meer is om waar nodig soepel met de regels om te gaan."

Ook de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft kritiek op het Nederlandse beleid. De Vreemdelingenwet, die binnenkort door de Tweede Kamer wordt geŽvalueerd, zou leiden tot het schenden van rechten van asielzoekers. Twee anonieme medewerkers van de IND stellen dat de dienst een 'technocratische machine' is geworden. "Er zitten mensen asielaanvragen te beoordelen die nog nooit een asielzoeker hebben gezien."