'Pabo-studenten kunnen niet rekenen'

Icoon OnderwijsEen groot deel van de studenten aan de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) kan niet rekenen. Ruim de helft van de toekomstige basisschoolleraren presteert slechter dan een 'goede basisschoolleerling' uit groep 8. Dat blijkt uit een onderzoek naar het rekenvaardigheidsniveau van Pabo-studenten.

Tot dusver was het niet goed mogelijk zicht te krijgen op het rekenniveau van de studenten, omdat verschillende Pabo's verschillende toetsen gebruiken. In het onderzoek werd echter een norm gesteld door achthonderd leerlingen uit groep 8 rekenopgaves te laten maken, en vervolgens de gemiddelde resultaten van de beste twintig procent als uitgangspunt te nemen. Van de Pabo-studenten wist 53 procent niet boven het gemiddelde uit te komen. Bij vrouwelijke studenten lag dit percentage zelfs op 57 procent.

Volgens de onderzoekers mag 'gerust worden gesproken van een probleem'. Minister Maria van der Hoeven heeft in april 2005 overigens al afgesproken met de Pabo-opleidingen dat er een verplichte toetsing komt voor Pabo-studenten en een daarop gebaseerd bindend studieadvies.