Zorg over groepen R'damse criminele jongeren

Vince_Taylor had ons via de nieuws-submit te melden:

MisdaadIn Rotterdam zijn tien tot twaalf criminele jongerengroepen actief die kunnen uitgroeien tot bendes. Met die waarschuwing kwam gisteren korpschef Aad Meijboom. De groepen bestaan voornamelijk uit Antillianen en een kleiner aantal Kaapverdianen in de leeftijd van 10 tot 30 jaar. Dit jaar zijn 65 groepsleden opgepakt, waarvan er 44 nog vastzitten. Er zijn hierdoor twee groepsverkrachtingen en twee moorden opgelost.

Meijboom zegt dat de groepen (nog) geen vaste structuur hebben en ook geen eigen territorium of vaste leden. ''Wel is er in enkele gevallen sprake van het gebruik van beeldkenmerken en het feit dat de leider de meeste delicten pleegt en wapens regelt. Ook moeten aspiranten van de groep soms eerst iemand lekker hebben afgerost, voordat zij bij de groep mogen. Een teken aan de wand dat het de slechte kant opgaat'', vindt de korpschef.

De jeugdcriminelen hebben geen inkomen en geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze plegen gewelddadige overvallen, groepsverkrachtingen, schietpartijen en bedreigingen. Opvallend is dat steeds meer vrouwen deel uitmaken van een jongerengroep. Dat er veel Antillianen onder hen zijn, heeft vooral te maken dat zij veelal de voorkeur geven aan het leven op straat. Gevangenisstraf is lang niet altijd een oplossing, meent Meijboom, omdat veel van de jongeren er eerder status aan ontlenen dan dat ze er iets van leren. Hij ziet meer in tuchtscholen, betere voogdijregels en passend opbouwwerk.

In de Maasstad is 3,4% van de inwoners van Antilliaanse afkomst. Antillianen zijn verantwoordelijk voor 11% van de gepleegde geweldsdelicten. Dit jaar hield de politie ruim 12% meer Antilliaanse verdachten aan dan in 2004.