Veel klachten bij NOS nieuwe vormgeving

Icoon TelevisieDe NOS ontvangt de laatste dagen veel klachten over de nieuwe vormgeving van haar programma's. Zo storen veel mensen zich aan de achtergrondmuziek in het NOS-Journaal. Ze vinden de 'bonkende housedreun' irritant, een commercieel sausje, minachting van het publiek en afleidend. Slechthorenden hebben bovendien moeite de nieuwslezer te verstaan. De Nederlandse Vereniging van Slechthorenden en de stichting Bescherming Akoestisch Milieu zijn een campagne gestart die de NOS ertoe moet bewegen de achtergrondmuziek uit te zetten.

Ook is men niet tevreden over het licht. Klagers noemen het 'een lichtshow', en 'een grote lichtbak die pijn doet aan je ogen'. De NOS hecht naar eigen zeggen grote waarde aan de klachten. "We verzamelen alle reacties en gaan daar over een poosje met de hoofdredactie en andere betrokkenen nog eens goed naar kijken. Mogelijk wordt de huisstijl daarna op sommige punten aangepast. We zijn een publieke omroep, we willen er voor iedereen zijn."

Niet iedereen heeft echter problemen met de nieuwe vormgeving, want bij de omroep kwamen ook veel positieve geluiden binnen. "Mensen noemen het gedurfd en fris. Zoals voor alles geldt: zoveel zinnen, zoveel smaken." De NOS zegt begin 2006 nog eens kritisch naar de nieuwe huisstijl te kijken, en wellicht enige aanpassingen te maken.