Ahoy' wordt fors uitgebreid

Icoon TheaterSportpaleis Ahoy' in Rotterdam wordt flink uitgebreid en gemoderniseerd. In de zomer van 2007 begint de renovatie van het sport- en muziekcomplex, die zo'n 40 miljoen euro gaat kosten. Na de verbouwing moeten er 15.000 bezoekers in Ahoy' kunnen. Nu zijn dat er nog maximaal 10.000.

De renovatie was lange tijd onzeker, omdat er eerst een haalbaarheidsstudie plaatshad naar het prestigieuze World Port Plaza. Hier zouden Ahoy' en stadion De Kuip samen in opgaan. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam besloot onlangs af te zien van dit 500 miljoen euro kostende project. Nu is besloten Ahoy' op de huidige locatie uit te breiden.

De arena, het hart van het sportpaleis, wordt onder handen genomen. De opzijden worden gesloopt waarna op die plekken nieuwe tribunes verrijzen op zowel de eerste als de onderring. Alle zitplaatsen krijgen nieuwe stoelen. De uiteinden van de tribunes bij het podium vallen eveneens onder de slopershamer waardoor er extra zitplaatsen kunnen worden gecreëerd.