Aanpak stationsgebied Utrecht kan beginnen

Icoon VervoerDe aanpak van het Utrechtse stationsgebied kan doorgaan. De gemeenteraad stemde gisteravond in met de miljarden kostende plannen. Die voorzien onder meer in een nieuw muziekpaleis op het Vredenburg, een vergrote stationshal en het weer openleggen van de in de jaren zeventig gedempte Catharijnesingel.

Rond 2017 moet de klus zijn geklaard. De totale kosten voor de verschillende partners worden geschat op 3,5 tot 4 miljard euro. De kosten van de gemeente Utrecht zijn geraamd op 70 tot 90 miljoen euro.

De vernieuwing van het stationsgebied staat al sinds 1987 op de agenda. Mede door de ingewikkelde eigendomsverhoudingen en de enorme bedragen die met het project gemoeid zijn liepen eerdere plannen tot driemaal toe stuk.