Veel meer vrouwen besneden dan gedacht

ReadMe had ons via de nieuws-submit te melden:

Er worden wereldwijd veel meer vrouwen besneden dan tot nu toe werd aangenomen. VN-organisatie Unicef waarschuwde vandaag zelfs dat genitale verminking van meisjes en vrouwen een groeiend wereldwijd probleem is.

Volgens het kinderfonds worden alleen al in Afrika jaarlijks 3 miljoen vrouwen besneden. Naar schatting leven er op dit moment wereldwijd honderd tot 140 miljoen vrouwen die op de een of andere wijze genitaal verminkt zijn. De besnijdenissen komen het meest voor in Egypte, Sudan, Burkina Faso, Kenia, Mali en Ivoorkust. In andere Afrikaanse landen is vrouwenbesnijdenis de afgelopen jaren afgenomen.

Opvallend is dat er in de westerse wereld een toename valt te constateren. In immigrantenkringen worden daar weer meer vrouwen besneden. De besnijdenis vindt ook op steeds jongere leeftijd plaats.

Maatregelen
Unicef wil dat regeringen maatregelen nemen om vrouwenbesnijdenis te verbieden. Opinieleiders en lokale autoriteiten moeten actief campagne tegen de praktijk voeren. Op deze manier zou er volgens de VN-organisatie binnen één generatie een eind aan de besnijdenis van vrouwen kunnen komen.

Wanneer meisjes worden besneden, worden de clitoris en de schaamlippen deels of geheel weggesneden. Bij de meest ingrijpende operatie worden de clitoris, kleine schaamlippen en een deel van de grote schaamlippen weggesneden. Soms wordt ook de vagina deels dichtgenaaid. Meestal wordt het bloederige en pijnlijke tafereel tussen het vierde en achtste levensjaar uitgevoerd. Unicef wijst erop dat meisjes lichamelijk en psychisch worden verminkt en een groot gevaar lopen omdat de besnijdenis vaak door ongekwalificeerde mensen wordt uitgevoerd.

-
Zie voor meer info: MeisjesBesnijdenis.nl of het uitgebreide artikel van Unicef.