Verenigde Naties: De dolfijn sterft uit

Justinn had ons via de nieuws-submit te melden:

dolfijnUit een nieuw onderzoek van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat maar liefst zeventig procent van alle dolfijnen en andere kleine walvisachtigen het risico loopt om als bijvangst gedood te worden. De VN roept op tot verregaande maatregelen om de zoogdieren te beschermen. Andere doodsoorzaken zijn het opzettelijk vangen, vervuiling, het vernietigen van de leefomgeving en militaire sonarapparatuur. Uit een studie van twee jaar geleden bleek al dat dagelijks achthonderd dolfijnen verstrikt raken in visnetten en daardoor de dood vinden.

Het VN-milieuprogramma (UNEP) wil dat de bestaande berschermde status van de dieren verbeterd wordt voor minstens acht verschillende dolfijnsoorten. De Ganges rivierdolfijn, de Atlantische gevlekte dolfijn, de noordelijke gladde dolfijn en minstens vijf andere soorten moeten op de lijst van meest bedreigde diersoorten worden geplaatst. Voor zeven andere soorten moeten nieuwe beschermingsmaatregelen worden ontwikkeld.

Volgens Mark Simmond, wetenschappelijk directeur van het walvis en dolfijnen beschermingsprogramma, wordt de ware schaal van de slachting onderschat door het VN-onderzoek: "In de berekening worden alleen de cijfers meegenomen waar concrete bewijzen voor zijn. En het is lastig om bewijzen te vinden. Van sommige soorten weten we simpelweg te weinig. Maar van andere soorten weten we meer dan genoeg. We weten bijvoorbeeld dat alle rivierdolfijnen worden bedreigd. Ik durf te stellen dat de volgende soort die uitsterft, een rivierdolfijnensoort is".