Duidelijke tweedeling onder jongeren

Icoon EnquŕteJongeren lijken steeds meer in twee kampen te zijn verdeeld. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft een materialistische inslag en is erg statusgericht. In diezelfde doelgroep is iets minder dan de helft te beschouwen als sociaal en idealistisch. Deze tweedeling is naar voren gekomen uit een onderzoek door Motivaction International, Bureau Young Works en Sanoma Uitgevers Young.

Het onderzoek werd gehouden onder vierduizend jongeren van acht tot achttien jaar door middel van een vragenlijst die ze in moesten vullen. Het belangrijkste maatschappelijke probleem is volgens de ondervraagden het verdwijnen van de natuur uit Nederland. Iets minder zorgwekkend vinden ze de dreiging van terrorisme.