Veel pubers verwonden zichzelf

ReadMe had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon AlgemeenUit onderzoek van de Universiteit Leiden en GGD Rotterdam blijkt dat ruim vijf procent van de jongeren tussen de veertien en zeventien jaar zichzelf wel eens met opzet heeft verwond. De Volkskrant publiceerde donderdag resultaten van de studie, waaraan ruim vierduizend Nederlandse scholieren deelnamen. Uit het onderzoek blijkt ook dat automutilatie twee keer zoveel voorkomt bij meisjes als bij jongens. Het gaat hierbij vooral om het krassen of snijden in het eigen lichaam, het innemen van een overdosis pillen en/of poging tot zelfmoord.

Als reden voor de verwondingen wordt door meer dan de helft van de ondervraagden gegeven dat ze wilden sterven. De deelnemers aan het onderzoek zijn scholieren zonder psychiatrische stoornissen. "Automutilatie en suïcidepogingen werden altijd als twee heel verschillende soorten gedrag gezien. Dat blijkt nu juist erg door elkaar heen te lopen", zegt onderzoeker Erik-Jan de Wilde van de GGD Rotterdam. De belangrijkste conclusie van de studie is volgens de onderzoeker dat elke vorm van zelfverwonding heel serieus moet worden genomen, omdat zelfs achter een klein krasje een doodswens schuil kan gaan.

Uit een soortgelijk onderzoek dat in vijf andere Europese landen en in Australië is uitgevoerd, blijkt overigens dat Nederland in vergelijking met deze landen het laagste percentage zelfverwondende jongeren heeft. De exacte resultaten van die landen zijn nog niet bekend gemaakt.