Partij voor Allochtone Nederlanders in oprichting

PolitiekDeze week is de start gegeven voor een nieuwe politieke partij, geheten: Partij voor Allochtone Nederlanders (PAN). Volgens initiatiefnemers Katiana Kayvantash en Hans Hoogerdijk gaat de PAN streven naar een ''waarachtig pluriforme, multiculturele samenleving.'' De PAN moet een alternatief worden voor de bestaande partijen, die volgens de oprichters een te negatief beeld van allochtonen geven.

Het persbericht dat de twee oprichters verstuurd hebben luidt onder meer: '''PAN' is Grieks en staat voor: 'alles', 'allemaal'. Dat zegt al genoeg. De Partij voor Allochtone Nederlanders is, ondanks de naam doet vermoeden, bedoeld voor iedereen die zich constructief wil inzetten voor een samenleving waarin autochtonen en allochtonen echt een gelijkwaardige plaats hebben.'' De partij maakt geen verschil tussen allochtoon en autochtoon; hoogstens het verschil inheems en uitheems allochtoon: ''Voor ons is iedereen allochtoon.''

PAN zal volgens de initiatiefnemers onder meer staan voor:
- De integratie van allochtonen door allochtonen;
- De partij moet een emancipatiebeweging zijn voor allochtonen om zich los te maken van de afhankelijkheid van autochtone politieke partijen, media, etc.;
- Het afschaffen van de gewoonte dat allochtonen zich doorlopend moeten verontschuldigen omdat ze een andere afkomst hebben;
- Opbouwende kritiek van buitenaf voor de Nederlandse samenleving, want al 40 jaar lang is nagelaten te leren van de kwaliteiten en opvattingen van allochtonen.

De kersverse partij houdt 14 januari haar eerste bijeenkomst. Wie interesse heeft kan het persbericht lezen dat begint met een gedicht van Goethe en eindigt met de mailadressen waarop de initiatiefnemers te bereiken zijn.