'Cheney wil ontheffing martelverbod'

De Amerikaanse vice-president Dick Cheney zou bij diverse Republikeinse senatoren steun gevraagd hebben voor een voorstel om de CIA vrij te stellen van het verbod op het mishandelen en martelen van (terreur)verdachten. Dit wordt gesteld door bronnen in Washington.

Cheney zou volgens deze bronnen graag zien dat de buitenlandse inlichtingendienst in zeer uitzonderlijke gevallen terreurverdachten met fysiek geweld aan het praten mag krijgen. Voorbeeld van een dergelijk geval is als er sprake zou zijn van een directe dreiging van een aanslag in de Verenigde Staten. Over de martelmethodes heeft Cheney zich niet uitgelaten, wel heeft hij gezegd dat de president in dergelijke gevallen eerst toestemming moet geven.

Verdragen
Het martelen van verdachten en veroordeelden is in diverse internationale verdragen verboden. Eén van de duidelijkste teksten in dit geval is het VN Folterverdrag uit 1984. Artikel 2.2 van dit verdrag luidt: "Geen enkel uitzonderlijk geval van welke aard dan ook [...] mag gebruikt worden als een rechtvaardiging voor foltering."

Ook het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en de niet-bindende Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens verbieden foltering te allen tijde.