Donner: 'Geen verbod op bezit extreme porno'

static had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon AlgemeenMinister Donner van Justitie vindt het niet nodig om het downloaden en bekijken van extreme porno strafbaar te stellen. Onder extreme porno vallen onder andere beelden van seks met dieren en lijken, en ernstig seksueel geweld. Het gaat dan voornamelijk om beelden die via internet worden verspreid.

Uiteraard is het wel duidelijk dat men deze vorm van pornografie afkeurt, maar de CDA-minister meent dat de wet daar niet voor is. Hij zei dat donderdag in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Van der Staaij van de SGP naar aanleiding van een Brits voorstel om extreme pornografie strafbaar te stellen.

Donner voegt eraan toe dat aan het invoeren van een dergelijke wet duidelijk haken en ogen zitten. De handelingen vinden plaats in de privťsfeer, en dan lijkt het op het invoeren van symboolwetgeving.

De SGP vindt de reactie van Donner "wel erg afhoudend en lauw". Van der Staaij vindt het ook onbegrijpelijk dat de minister meent dat de strafwet er niet is om "gruwelporno" af te keuren. De SGP zal het onderwerp aankaarten bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie.

De fractie wijst erop dat ook in Nederland dergelijke "beestachtige praktijken" voorkomen en dat een verbod op dergelijk beeldmateriaal een herhaling van bijvoorbeeld de geruchtmakende dierenpornozaak kan voorkomen.