Predikant geschorst wegens incest

Predikant Halbe Geertsma (52) heeft bekend dat hij in het verleden een van zijn zoons seksueel heeft misbruikt. De seksuele handelingen vonden plaats over een periode van tien jaar. In gereformeerde kerken in Assen en Zuidhorn is met verbijstering gereageerd op de bekentenis. De predikant die in april aantrad in de wijk Marsdijk in Assen, en voordien zestien jaar lang predikant was in Zuidhorn, is voor een periode van drie maanden geschorst.

Twaalf jaar geleden is er een eind gekomen aan de seksuele handelingen, bevestigt Johan Haaksma, die door de kerkenraad in Assen als woordvoerder van deze affaire is aangesteld. Er is volgens hem nog geen aangifte gedaan bij justitie. De schorsing is opgelegd voor nader onderzoek. Gemeenteleden die moeite hebben met de verwerking van dit drama kunnen terecht bij de kerken in Assen en Zuidhorn, waar pastorale teams in het leven zijn geroepen om ondersteuning te bieden.