Friesland heeft te weinig inbrekers

ACT-F had ons via de nieuws-submit te melden:

Friesland is qua criminaliteit zo'n rustige provincie dat de politie moeite heeft om alle gestelde doelen te halen. "De criminaliteit dondert naar beneden, in heel Nederland. Er gebeurt in Friesland zo weinig dat wij de streefcijfers niet halen", aldus korpschef Foeke Wagenaar.

Als de Friese korpsen niet genoeg inbrekers op weten te sporen, bestaat het risico dat de provincie minder geld krijgt van het Rijk. Dit jaar kreeg de politie 1,5 miljoen euro, gekoppeld aan het zogeheten prestatiecontract.

Op basis van het oplossingspercentage van 16,4 procent, het hoogste van heel Nederland, moet de Friese politie dit jaar 1970 aangiften van inbraken opnemen en 150 inbrekers oppakken. Op 1 september waren er 1120 inbraken en 96 verdachten geteld.