Vrouw zonder hoofddoek baan geweigerd

De Commissie Gelijke Behandeling daagt volgende week het Islamitisch College Amsterdam voor de rechter omdat de school een islamitische lerares die geen hoofddoek draagt een baan weigert. Samira Haddad, afkomstig uit TunesiŰ, solliciteerde in april maar werd te kennen gegeven dat een hoofddoek verplicht is voor moslima's. Alleen als ze ander geloof/geen geloof zou aanhangen, zou ze vrijstelling kunnen krijgen.

Samira: ''Ik legde uit dat mijn vader Tunesisch is en dat het daar niet gebruikelijk is dat vrouwen een hoofddoek dragen. In TunesiŰ is het zelfs verboden gesluierd of met een hoofddoek over straat te gaan. De president vindt dat geloof maar binnenshuis geuit moet worden.'' De schoolleiding had daar echter geen boodschap aan en zei dat moslima's verplicht een hoofddoek behoren te dragen. Alleen wanneer je geen moslim bent, hoeft het niet. Toen ze daarop zei dat ze dan maar geen moslim was, zei de sollicitatiecommissie dat dit ongeloofwaardig zou overkomen.

Rector Erik Bijkerk van het Islamitisch College zegt in een reactie dat mevrouw Haddad zelf aangaf dat het geen zin had om verder te praten: ''Wij willen een islamitische grondslag neerzetten en daar hoort het dragen van een hoofddoek bij. Vrouwen die er een ander geloof op na houden, kunnen een ontheffing krijgen. Zij dus in dit geval niet.''

Haddad schakelde na het voorval het Meldpunt Discriminatie in, dat op haar beurt de zaak aankaartte bij de Commissie Gelijke Behandeling. Die laat de zaak volgende week door een rechter beoordelen.