Meer homo- en jodenhaat uitingen op scholen

Pracissor had ons via de nieuws-submit te melden:

Uit het jaarverslag over 2004 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) blijkt dat het aantal vrouwonvriendelijke, homofobe en antisemitische uitingen op scholen door leerlingen is toegenomen. Dergelijke uitingen zouden zijn ingegeven door radicaal-islamitische opvattingen. Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

De AIVD maakte de afgelopen jaren in haar jaarverslag al gewag van diverse incidenten in het onderwijs die te maken hadden met een confrontatie tussen westerse waarden en normen en een ultraorthodoxe dan wel extremistische opvatting van de islam.

Volgens de AIVD ging het overigens vooral om geÔsoleerde gevallen.