Kabinet akkoord met uitzetplan criminele vreemdeling

VerdonkHet kabinet is akkoord gegaan met het voorstel van minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie om vreemdelingen met een verblijfsvergunning ook na een lichte vorm van misdaad uit te zetten. Nu kan dat nog alleen bij zware misdaden, nadat ze hun straf hebben uitgezeten.

In het voorstel van Verdonk kan iedere vreemdeling die korter dan 3 jaar in Nederland verblijft en een misdaad pleegt waarop gevangenisstraf staat, worden uitgezet. Het kabinet vindt het met Verdonk terecht dat mensen die relatief kort in ons land verblijven en al misdaden plegen, hier niet langer welkom zijn. Het plan is niet van toepassing op erkende vluchtelingen of mensen die genaturaliseerd zijn.

Volgens Verdonk zal de maatregel helpen om de criminaliteit in Nederland terug te dringen. Ze verwees daarbij naar de problemen die veelplegers veroorzaken. Op dit moment bestaat 10% van de gevangenispopulatie uit vreemdelingen (mensen zonder Nederlands paspoort). ''De boodschap is dat misdrijven in Nederland niet getolereerd worden en verblijfsrechtelijke consequenties zullen hebben'', aldus Verdonk.

D66-fractieleider Boris Dittrich liet vandaag weten het voorstel van Verdonk 'veel te vergaand' te vinden. Hij is niet tegen uitzetting van criminele migranten met een verblijfsvergunning, maar het moet volgens hem afhangen van de ernst van het vergrijp. Hij zegt dat Verdonk op deze wijze meer ''minister van uitstoting'' wordt, dan van integratie.

Veroordeling
RTL Nieuws meldde gisteren dat het plan van Verdonk ongeveer het volgende inhoudt:

Tot 3 jaar in Nederland: Na elke veroordeling het land uit;
3 tot 5 jaar: Na 1 maand onvoorwaardelijk, of drie misdrijven het land uit;
5 tot 6 jaar: Na 3 maanden onvoorwaardelijk het land uit;
6 tot 7 jaar: Na 6 maanden onvoorwaardelijk het land uit;
7 tot 8 jaar: Na 9 maanden onvoorwaardelijk het land uit;
8 tot 9 jaar: Na 12 maanden onvoorwaardelijk het land uit;
9 tot 10 jaar: Na 24 maanden onvoorwaardelijk het land uit;
Langer dan 10 jaar: Na 36 maanden onvoorwaardelijk het land uit.

Bij de beslissing tot uitzetting wordt net als voorheen per individueel geval een afweging gemaakt, waarbij alle feiten en omstandigheden worden meegewogen.