'Driekwart Nederlanders voor monarchie'

Ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking wil dat ons land een monarchie blijft. Velen van hen zien het koningschap wel als een last voor de drager. Zo is de helft van de monarchisten van mening dat het "zielig" is voor prinses Amalia dat haar jeugd vooral wordt bepaald door het vooruitzicht dat ze later koningin wordt.

Directeur P. Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit vandaag gezegd in Groningen. Hij deed dit op een congres over de monarchie en in het kader van het 25-jarig jubileum van koningin Beatrix. Laatstgenoemde was ook aanwezig.

Schnabel meent dat de monarchie in Nederland een emotionele monarchie is. "De emotie geeft het koningsschap in de moderne tijd weer context. Het leven van de koning mag sterk lijken op het eigen leven. De behoefte aan erkenning en medeleven is inmiddels misschien wel groter dan de wens tot idealisering van weleer. Wie huwelijk, geboorte, echtscheiding, ziekte en dood niet kan zien als dragende elementen van een moderne monarchie, doet afbreuk aan de bijzondere betekenis die mensen juist op deze gebieden aan de monarchie toekennen", zo zei hij.

Dat de positie van de monarchie zo sterk is, komt volgens Schnabel mede door het feit dat Nederland al meer dan een eeuw koninginnen als monarch heeft. Hij meent dat het volk "vrouwelijk gedrag" als aandacht en respect betonen, meeleven, troosten, luisteren en bewonderen, verwacht van een staatshoofd.