Hoofdstad wil af van diesel- en terreinwagens

lucprevoo, Slapend_Nederland en bordewolf hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Grote terreinwagens en dieselauto's worden mogelijk in de nabije toekomst uit Amsterdam verbannen. De hoofdstad wil van deze zwaar vervuilende auto's af. Dat kan bijvoorbeeld door bezitters van een terreinwagen (een zogenaamde SUV = Sport Utility Vehicle) niet meer in aanmerking te laten komen voor een parkeervergunning.

CDA-milieuwethouder Hester Maij van Amsterdam vindt de uitstoot van schadelijke stoffen door de SUV's dermate hoog, dat zij een verbod wil. Eerder probeerde Nijmegen al een parkeerverbod voor grote terreinwagens in te stellen, maar die plannen werden na een storm van kritiek naar de prullenbak verwezen. Het verbieden van vuile voertuigen is één van de vijftig maatregelen die wethouder Maij vandaag voorstelde met het 'Actieplan Luchtkwaliteit 2005'. Ze hoopt dat de hoofdstad zo in 2010 kan voldoen aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit.

Andere voorgestelde maatregelen zijn onder meer:
- een schoner gemeentelijk wagenpark door het inzetten van waterstofbussen;
- het plaatsen van roetfilters op auto's en vrachtwagens;
- een rijstijltraining invoeren voor ambtenaren en burgers;
- burgers stimuleren zo'n rijstijltraining te volgen;
- na 2010 alleen nog schone vrachtwagens toelaten;
- een herinrichting van straten en knooppunten;
- het terugdringen van het autoverkeer door bijvoorbeeld minder parkeergelegenheden;
- verlaging maximumsnelheid op de hele ringweg naar 80 kilometer per uur.

De bevolking van de hoofdstad kan de komende zes weken commentaar geven op de plannen.