Verband tussen linkshandigheid en kans op borstkanker

Whiskers had ons via de nieuws-submit te melden:

IcoonVrouwen die linkshandig zijn lopen volgens een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum (UMC) te Utrecht veertig procent meer risico om borstkanker te krijgen dan hun rechtshandige seksegenoten. Bij linkshandige vrouwen die nog niet in de overgang zitten is die kans zelfs tachtig procent groter. Vandaag worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in het vakblad British Medical Journal.

Dat er een verhoogd risico op borstkanker bestond voor linkshandige vrouwen was al uit eerdere onderzoeken gebleken. Het onderzoek van het Utrechtse ziekenhuis bevestigt dit gegeven, maar acht de kans om door de ziekte getroffen te worden veel groter dan tot dusverre werd aangenomen. Bij het onderzoek van het UMC werden vrouwen die in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker werden onderzocht gevraagd of ze links-, dan wel rechtshandig waren.

Wat de oorzaak is van het verhoogde risico op borstkanker voor linkshandige vrouwen is niet duidelijk. De onderzoekers vermoeden wel een verband tussen linkshandigheid en de kans op borstkanker enerzijds en blootstelling aan het mannelijke hormoon testosteron in de baarmoeder anderzijds.