Donner: Aanslag hoeft niet per se in Randstad

Mocht er een terroristische aanslag komen in Nederland, dan hoeft deze volgens minister Donner van Justitie niet per se in de Randstad plaats te vinden. Volgens hem kan bijvoorbeeld het noorden van het land net zo goed doelwit worden van een aanslag. "Per definitie zijn de risico's het grootst waar de weerstand het minst is", zo zegt de minister in een interview met het Dagblad van het Noorden.

"Natuurlijk heeft iedereen het over Amsterdam, ook in het buitenland, maar ik vraag me af of die deskundigen altijd wel weten waar de stadsgrens van Amsterdam ligt", zo zegt Donner in het vraaggesprek. Dat er in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe procentueel gezien een stuk minder moslims en allochtonen wonen, zegt volgens de minister weinig tot niets, aangezien volgens hem "de ervaring leert dat het risico niet of nauwelijks samenhangt met de concentratie van bepaalde groepen allochtonen."

"Juist omdat ik constateer dat een belangrijk risico afkomstig is van binnenlandse groepen die radicaliseren. De leden van de Hofstadgroep zijn in doorsnee goed ingeburgerd. Aan de ene kant zou ik tegen de mensen buiten de Randstad willen zeggen dat ze het niet als een ver-van-mijn-bed-show moeten beschouwen. Anderzijds herhaal ik ook dat we niet allemaal in de stress moeten schieten", aldus Donner.