Integratie op Amsterdamse scholen mislukt

In het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg zijn 'witte ouders' niet of nauwelijks bereid hun kind naar een overwegend 'zwarte school' te sturen. Volgens onderzoeksbureau O + S komt dat in veel meer wijken voor en is de segregatie op scholen in Amsterdam 'zo goed als voltooid'. Op initiatief van GroenLinks werd vorig jaar het Meldpunt Schoolkeuze ingesteld, om 'witte ouders' te bewegen hun kinderen aan te melden op een overwegend 'zwarte' buurtschool. Dat meldpunt lijkt geflopt: tot nog toe hebben slechts zes ouders zich aangemeld.

In de Indische Buurt in Zeeburg zijn 'witte kinderen' een zeldzaamheid op scholen. Er wonen wel 'witte kinderen' in de Indische Buurt, maar zij worden door hun ouders naar scholen in het aangrenzende Oostelijk Havengebied gestuurd.

PvdA-stadsdeelwethouder Fatima Elatik van Onderwijs wil dat er een maximale schoolgrootte komt. Nu is de stadsdeelraad verplicht om extra huisvesting te bieden aan snelgroeiende witte scholen in het havengebied, terwijl veel scholen in de Indische Buurt kampen met achteruitgang. Zeeburg probeert de instroom van nieuwe leerlingen verder te sturen met behulp van postcodebeleid en het in elkaar rijgen van wachtlijsten op basis van sociaal-economische status.