Muskens: feestdag inruilen voor suikerfeest

Bisschop MuskensBisschop Martinus (Tiny) Muskens van Breda heeft in de recente uitgave van het Centraal Weekblad laten weten dat hij Tweede Pinksterdag wel wil inruilen voor een islamitische feestdag, zoals het suikerfeest. Volgens de bisschop is het niet enkel genoeg om in sociaal opzicht zij aan zij met moslims te staan. ''Er is meer nodig, zoals het inruilen van een christelijke feestdag voor een islamitische. Tweede Pinksterdag komt hiervoor het meest in aanmerking. Binnen de christelijke liturgie heeft deze dag geen betekenis meer. De Paastijd wordt immers op Pinksterzondag afgesloten. Met zo'n stap kunnen we het vertrouwen van de moslims winnen.''

Muskens stelt dat het vertrouwen in elkaar de komende tijd hard nodig is. ''We staan voor grote uitdagingen om vorm te geven aan een samenleving waarin twee culturen elkaar niet alleen gedogen maar ook met elkaar optrekken. In een vertrouwvol klimaat kunnen christenen en islamieten op zoek gaan naar datgene wat hen bindt en scheidt. Ze kunnen spreken over de relatie tussen de islam en geweld, de godsdienstvrijheid en de plaats van de vrouw binnen de islam. Omgekeerd mogen de moslims vragen stellen bij onze sexuele moraal en onze eigen godsdienstigheid.''

De bisschop erkent dat een dialoog tussen christenen en moslims op theologische gronden moeilijk is: ''We verschillen immers diepgaand over centrale geloofspunten als de Drie-eenheid en de plaats van Jezus Christus in het heilsbestel.'' Muskens pleit er daarom voor de dialoog niet allereerst over theologische onderwerpen te laten gaan, maar meer over sociale kwesties.

De uitspraken van Muskens zijn enigszins opvallend te noemen, daar hij zich eerder in negatieve zin uitliet over de islam, die volgens hem in Europa geen toekomst zou hebben.