Basisbeurs studenten 150 euro omhoog

The_Duce had ons via de nieuws-submit het volgende herschreven bericht te melden:

De Tweede Kamer is donderdagavond akkoord gegaan met een motie van D66-fractievoorzitter Boris Dittrich om de jaarlijkse basisbeurs van studenten met 150 euro te verhogen. D66 is van mening dat deze verhoging noodzakelijk is om te voorkomen dat studenten er op achteruit gaan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

"Het nieuwe zorgstelsel is nodig, om te voorkomen dat de zorg over een aantal jaar onbetaalbaar wordt. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt. Zo'n grote operatie betekent dat er veel inkomenseffecten zijn. Sommige mensen gaan er op vooruit, sommige achteruit. Wie er op achteruit gaat moet daarvoor worden gecompenseerd. Dat geldt ook voor studenten", aldus Dittrich.

In de plannen van het kabinet was niet opgenomen om studenten, die er met het nieuwe zorgstelsel op achteruit gaan, te compenseren. Met name de studenten z˛nder aanvullende beurs maar mŔt een bijbaan dreigden er bekaaid vanaf te komen. Hun inkomen zou achteruit gaan. Reden voor het kabinet om de inkomens niet te compenseren was het feit dat de inkomens van deze specifieke groep niet zijn te isoleren. Dittrich zegt hierover: "Het zou niet eerlijk zijn als deze studenten tussen de wal en het schip vallen, alleen omdat het technisch moeilijk is hen te compenseren. De basisbeurs is toch al geen vetpot, en dan druk ik mij zachtjes uit."

Het is de eerste keer sinds de invoering van de basisbeurs, die nu 75 euro bedraagt, dat deze wordt verhoogd in plaats van verlaagd. Dankzij de 'Dittrich-bonus' zal de basisbeurs per maand 87,50 euro gaan bedragen.