Nederlander gaat meer betalen aan EU

Esc en pberends hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuwsNederland betaalt volgend jaar per inwoner 250 tot 300 euro aan de Europese Unie. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die dinsdag werd gepresenteerd. Het bedrag is fors meer dan de 180 euro die het kabinet tijdens de campagne over de Europese Grondwet noemde.

De stijging zou het gevolg zijn van de uitbreiding van de Unie met tien nieuwe landen. De verhoging komt Kamerleden Hans van Baalen (VVD) en Harry van Bommel (SP) koud op het dak vallen. "Zitten wij hier een beetje leuk een Nationale Europadiscussie te organiseren, moeten we ondertussen steeds meer betalen. Het is om je kapot te schamen", stelt Van Baalen.

SP'er Van Bommel stelt dat Nederland nog dit jaar een lagere bijdrage moet afdwingen. 'Onmogelijk', denken VVD, CDA en PvdA, aangezien de EU-begroting voor 2006 grotendeels vastligt. Van Bommel weet echter wel een ludieke oplossing. "Dan moeten we daar maar inbreken." CDA'er Jan Jacob van Dijk wijst erop dat de hogere bijdrage voortvloeit uit eerdere afspraken. "Maar het vergroot de noodzaak het voor de jaren daarna te veranderen", vindt ook de christen-democraat.