'Troonrede voor velen niet te volgen'

lr817086 had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon troonrede nieuwsSlechts weinig Nederlanders begrijpen precies wat er in de troonrede staat. Volgens adviesbureau BureauTaal zou maar 15 procent van alle Nederlanders boven de 18 de troonrede moeiteloos kunnen volgen. Een kwart heeft enige moeite, en maar liefst 60 procent begrijpt weinig tot niets van wat de koningin op Prinsjesdag heeft te melden.

Bureautaal lichtte de tekst door op begrijpelijkheid. Volgens de taaldeskundigen waren er in de tekst te lange woorden opgenomen en te veel uitdrukkingen die voor nieuwe taalgebruikers moeilijk zijn. Ook ontbeerde de rede bijvoorbeeld tussenkopjes. De schrijvers van de troonrede hebben weliswaar getracht zinnen kort te houden, maar dat betekent volgens BureauTaal niet automatisch dat de woorden begrijpelijker worden. 'Op ons aanpassingsvermogen wordt in deze tijd een groot beroep gedaan' wordt door het bureau aangehaald als voorbeeld van een zin die weliswaar kort is, maar veel te abstract.

Het adviesbureau dat gemeentes, ministeries en bijvoorbeeld de Rijksvoorlichtingsdienst helpt met begrijpelijk maken van teksten stelt dat zij de troonrede zo eenvoudig kunnen maken dat vier van de vijf Nederlanders de koningin gemakkelijk kunnen volgen.