'Nederland moet meer migranten toelaten'

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Volgens de Wereldbank, ťťn van de belangrijkste Internationale financiŽle instituten, moet Nederland veel meer immigranten toelaten. De instroom van ongeschoolde arbeiders uit arme landen zou een enorme oppepper geven aan onze economische groei, zo beweert de Wereldbank.

Top-econome Giovanni Prennushi zegt dat de torenhoge muren die migranten weren nog veel hoger zijn dan de invoertarieven waarmee wij textiel, suiker en bananen uit ontwikkelingslanden tegenhouden. En daarmee hebben wij ons zelf stelt Prennushi, omdat dat verhindert dat het bedrijfsleven efficiŽnter gaat werken; en dus beter kan concurreren en meer banen kan scheppen.

Prennushi beaamt dat zienswijze van de Wereldbank dwars indruist tegen de heersende opinie. ''Tegenstanders van migratie zien niet dat de vergrijzing de instroom van arbeiders noodzakelijk maakt. Bovendien zijn de salarisverschillen tussen landen zo groot dat we niet verbaasd moeten zijn dat migranten hun geluk in de VS of Europa beproeven'', aldus de econome.

Integratie
De heersende opinie waar Prennushi op doelt, bleek gisteren weer eens uit het gepubliceerde 'Jaarrapport Integratie 2005' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat rapport, waaraan ook de onderzoeksbureaus WODC en CBS meewerkten, alarmeerde dat het niet overdreven is te stellen dat de integratie van allochtone groepen is uitgegroeid tot een van de belangrijkste maatschappelijke kwesties in Nederland.

In het Jaarverslag staat onder meer dat al sinds begin jaren negentig een groot deel van de Nederlandse bevolking de aanwezigheid van allochtonen als negatief beoordeelt. Ongeveer 50% van de Nederlanders vindt dat er te veel allochtonen zijn in Nederland.

De opvattingen over de multi-etnische samenleving lijken met de jaren steeds negatiever te zijn geworden, met name ten aanzien van moslims. Bovendien vindt de helft van de autochtone maar ůůk van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep, dat de westerse leefwijze niet samengaat met die van moslims. Verder vinden evenveel autochtonen als allochtonen dat er streng opgetreden moet worden als het gaat om de toelating van economische vluchtelingen.