'Media schuldig aan wantrouwen in regering'

Icoon Jan Peter BalkenendeHet ontbreken van vertrouwen in het kabinet wordt mede veroorzaakt door de wijze waarop de media het politieke nieuws verslaan. Dat is de stellige overtuiging van premier Jan Peter Balkenende. Zijn beleid wordt volgens hem in de politieke verslaggeving afgeschilderd als 'een afbraakproces'.

Positieve punten krijgen te weinig aandacht, zo betoogde de CDA'er dinsdag in het radioprogramma Stand.nl. De premier is van mening dat bijvoorbeeld op het gebied van zorg en veiligheid vooruitgang is geboekt. Zijn kabinet zou meer vertrouwen van de burger verdienen dan het nu krijgt.

Balkenende werd door luisteraars van het programma bekritiseerd om het 'weinig sociale kabinetsbeleid, waarvan minima de dupe zijn'. Hij verklaarde dat er eerst gewerkt moet worden aan economische groei, alvorens kan worden geÔnvesteerd in sociale voorzieningen. Bij de begroting is de aandacht vooral gericht op verbetering van de economische positie van de middeninkomens. Juist deze groep is volgens Balkenende belangrijk om de economie vlot te trekken.