GroenLinks richt pijlen op verkeer

DaanA had ons via de nieuws-submit onderstaand herschreven bericht te melden:

GroenLinks heeft plannen aangekondigd om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide sterk terug te dringen. Zo wil de partij dat de diesel zó duur wordt, dat het slechts voor vrachtverkeer rendabel blijft om op diesel te rijden; automobilisten willen dan alleen nog maar in benzineauto's rijden, zo is de gedachte.

Ook de snelheid op de Nederlandse snelwegen ontkomt niet aan de plannen van GroenLinks: 100 kilometer per uur zou het maximum moeten worden. De aanschaf van een roetfilter voor de huidige dieselauto's zou voor 80% gesubsidieerd moeten worden.

Uit onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau blijkt dat de maatregelen die GroenLinks voorstelt, twee keer zoveel effect hebben als de huidige kabinetsplannen. Het complete pakket van GroenLinks bestaat uit 45 maatregelen.