Website terreurbestrijding gelanceerd

De Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding (NCTb) Tjibbe Joustra heeft vandaag een website over terreurbestrijding gelanceerd. Op www.nctb.nl kunnen Nederlandse burgers vanaf nu terecht voor actuele informatie over de terreurdreiging in Nederland.

Op de site staat te lezen dat "de kans dat Nederland geconfronteerd wordt met een terroristische aanslag op dit moment alleszins reŽel is." Het dreigingsniveau is op dit moment "substantieel", het derde niveau uit het viertal mogelijke algemene dreigingsniveaus: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Het wordt niet waarschijnlijk geacht dat dit niveau binnenkort zal worden afgezwakt.

Verder staan er op de site tips over wat burgers moeten doen bij een aanslag of bij een dreiging daarvan. Ook is er te vinden wat de overheid zoal doet om terrorisme te bestrijden. Eerder dit jaar startte LPF-Kamerlid Joost Eerdmans al een website met terreurtips; de zogenoemde Terreurfolder.

Joustra is sinds april 2004 actief als Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding. Hij is aangesteld om de samenwerking tussen de circa twintig instanties die zich bezighouden met terrorismebestrijding te bevorderen.