Al-Zarqawi: Totale oorlog tegen sjiieten

Abu Musab al-ZarqawiTerroristenleider Abu Musab al-Zarqawi heeft alle soennieten in Irak opgeroepen 'de totale oorlog' tegen hun sjiitische medeburgers te voeren. De oproep werd verspreid middels een audiofragment op internet.

De oproep komt na een reeks van bloedige aanslagen van al-Zarqawi's organisatie in de hoofdstad Bagdad. Gisteren kwamen bij een zelfmoordaanslag in een sjiitisch deel van de stad zeker 112 mensen, meest bouwvakkers op zoek naar werk, om het leven.

In de audioboodschap, waarvan de authenticiteit niet kon worden bevestigd, is onder meer te horen: ''De al-Qaeda Organisatie in het Land van de Twee Rivieren verklaart de totale oorlog tegen de rafidha, waar zij zich ook mogen bevinden in Irak. Ik roep de soennitische Arabieren op te ontwaken uit hun slaap omdat de oorlog om de soennieten uit te roeien nooit zal stoppen.'' Verder riep al-Zarqawi andere religieuze en tribale groepen op zich bij zijn strijd aan te sluiten of anders de gevolgen te dragen.

Sjiieten en soennieten
De in de boodschap genoemde term rafidha is een denigrerende omschrijving voor sjiieten. De islam kent twee grote hoofdstromingen moslims: soennieten en sjiieten. Het conflict tussen hen stamt al uit 7de eeuw. De islam raakte kort na de dood van de profeet Mohammed verdeeld in een soennitisch en een sjiitisch deel. Ze verschilden van mening wie de eerste kalief was.

Het conflict tussen beide groepen in Irak draait echter feitelijk niet om religieuze gronden, maar voornamelijk om de macht in het land na de val van Saddam Hussein; die zelf een soenniet was. De sjiieten werden onder het bewind van de voormalige dictator onderdrukt door de soennitische minderheid in het land. Sinds Husseins val vrezen veel soennieten de macht van de sjiieten, waarvan er getalsmatig veel meer in Irak wonen (bovendien in het olierijke zuiden). Wereldwijd zijn er daarentegen weer veel meer soennieten (80%); ook in het westen zijn de meeste moslims soennitisch.