Stappers snuiven meer coke

Horecabezoekers gebruiken in toenemende mate cocaÔne. Ook het thuissnuiven van coke neemt toe. Het gebruik van andere soorten drugs neemt juist af. Dat concludeert de Universiteit van Amsterdam na een onderzoek.

Stappers gebruiken niet alleen meer coke, maar drinken ook meer. Softdrugs en XTC zijn op hun retour in de uitgaanswereld.

De onderzoekers stelden ook vast dat het uitgaanscircuit steeds multicultureler wordt. Allochtonen die uitgaan gebruiken echter minder harddrugs dan autochtone stappers. Wel roken zij vaker een joint of drinken mixdrankjes.