Verliefde burgemeester kan Zaanstad 2 ton kosten

Burgemeester Henry MeijdamEen relatie tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris kost de gemeente Zaanstad wellicht tweehonderdduizend euro. Eerder werd in berichtgeving gesuggereerd dat gemeentesecretaris Maria Overmars vrijwillig zou zijn opgestapt, nadat duidelijk was geworden dat er tussen haar en VVD-burgemeester Henry Meijdam iets moois opbloeide. In een verklaring noemde de gemeente het opstappen van Overmars moedig.

Uit notulen van een geheim beraad met de lokale fractievoorzitters blijkt echter dat de gemeentesecretaris haar functie niet zonder slag of stoot opgaf. "Enerzijds neemt mevrouw Overmars geen vrijwillig ontslag met volledige opgave van haar rechtspositie. Wel heeft zij aangegeven zo spoedig mogelijk naar een andere baan buiten de organisatie te willen en daar onmiddellijk actief aan te gaan werken. (..) Er is gewerkt aan een overeenkomst, waarin het college een handreiking geeft en mevrouw Overmars aangeeft actief te werken aan een vertrek uit de organisatie. De kosten van deze Gemeentesecretaris Maria Overmarsovereenkomst kunnen op maximaal rond de 200.000 euro komen, afhankelijk van de situatie", zo staat te lezen in het verslag. De verschillende partijen geven aan moeite te hebben met de hoogte van het bedrag, maar concluderen uiteindelijk dat het begrijpelijk is dat de gemeente de overeenkomst heeft moeten sluiten. Afgesproken werd dat de regeling die met Overmars werd getroffen geheim moest blijven.

Raadslid Louis Bertholet van de lokale partij Zaanstad Transparant is er verantwoordelijk voor dat de notulen toch naar de media uitlekten. Bertholet zegt zich te verwonderen dat het overgrote deel van de raad het gemeentebestuur van Zaanstad zo braaf volgt. "Ik vind echter dat hier sprake is van verduistering van gemeenschapsgeld en dat moet de burger weten", stelt het raadslid.

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie, en is als secretaris en adviseur van het college van burgemeesters en wethouders aanwezig bij raadsvergaderingen en betrokken bij besluitvorming. De nauwe werkrelatie tussen de twee tortelduifjes zou kunnen leiden tot onzuiverheden in het lokaal bestuur, zo werd alom op het Zaanse gemeentehuis gevreesd.