Lesbrief over Marokko voor scholieren

Esc had ons via de nieuws-submit te melden:

MarokkoIn Bergen op Zoom hebben deze week alle basisscholen en een school voor praktijkonderwijs een lesbrief over Marokko aangeboden gekregen. Doel van de lesbrief is leerlingen begrip bijbrengen voor hun Marokkaanse medeleerlingen.

Het initiatief voor de lesbrief werd genomen nadat een delegatie uit Bergen op Zoom in 2001 een reis naar Marokko maakte. De afgelopen jaren is de lesbrief aangepast nadat men zowel in positieve als in negatieve zin reacties had gekregen.

Bij de lesbrief is ook een cd-rom toegevoegd. In totaal kan een school in vijf weken tijd, vanaf een week vůůr de ramadan, onderwerpen behandelen zoals het land, wonen, cultuur, religie en sociale aspecten. Het staat de scholen vrij om te bepalen hoe ze het oppakken.