Rechter: SGP discrimineert, stop subsidie

The_T had ons via de nieuws-submit te melden:

De Staatkundig Gereformeerde Parij (SGP) mag gťťn overheidssubsidie meer krijgen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een proefproces dat was aangespannen door een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het Clara Wichmann Instituut. De organisaties vinden dat de SGP vrouwen discrimineert door ze uit te sluiten van het passief kiesrecht. De rechter ging daar in mee.

Volgens de uitspraak handelt de Nederlandse staat onrechtmatig door een discriminerende partij te subsidiŽren. Door vrouwen niet toe te laten als volwaardig lid, handelt de SGP in strijd met het Vrouwenverdrag, dat in de jaren 80 door de Nederlandse staat is geratificeerd. Daarmee heeft Nederland zich verplicht passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven uit te bannen, zo stelt de rechter. Maar ons land is de verplichtingen uit dit verdrag niet nagekomen omdat de overheid niets heeft ondernomen om aan de discriminatie van vrouwen door de SGP een einde te maken. Sterker nog, ze heeft zelfs de SGP ondersteund door middel van het verlenen van subsidie, aldus de uitspraak.

Overleg
De SGP, de oudste politieke partij van Nederland, voert eerst overleg met advocaten voordat het met een reactie komt. Bij de partij hebben vrouwen geen stemrecht en mogen ze geen lid van de gemeenteraad of het parlement worden. De SGP haalt zijn wijsheid dat de vrouw ondergeschikt is aan de man uit de bijbel: "In de bijbel staat dat de man het hoofd is van de vrouw, en daarnaar willen wij leven", zo zei SGP-voorzitter Kolijn eerder.

Uit de jongste cijfers van de Kiesraad blijkt dat de SGP in 2001 ruim 300.000 euro aan subsidies ontving. Dat is ongeveer eenderde van de inkomsten van de partij.

Er was in het proefproces ook geŽist dat de SGP een einde moest maken aan het weren van vrouwen als volwaardig lid van de partij. De rechter zou daartoe de huidige partijstatuten nietig moeten verklaren. Dat deed de rechtbank niet, omdat geen SGP-vrouwen zich bij het proces hadden aangesloten.

Update 13:20

Reactie SGP
De SGP heeft verbaasd en teleurgesteld gereageerd op het vonnis. De partij gaat echter niet in beroep tegen de rechterlijke uitspraak. Het stopzetten van de subsidie kost de partij naar eigen zeggen 800.000 euro per jaar.

Voorzitter Wim Kolijn liet in een reactie weten dat de uitspraak opnieuw druk zet op de discussie in de SGP over het lidmaatschap van vrouwen. ''Het financiŽle belang zal echter niet de doorslag geven in de discussie over het toelaten van vrouwen als volwaardig partijlid. We staan bekend als een geloofwaardige partij. Dat willen we graag zo houden, en daarbij hoort heel uitdrukkelijk dat inhoudelijke argumenten de doorslag geven, geen financiŽle'', aldus de voorzitter.

De SGP zegt verder ''met meer dan gemiddelde belangstelling'' af te wachten wat de staat der Nederlanden met het vonnis gaat doen. Volgens Kolijn en SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies heeft de rechtbank ''een vergaande en aanvechtbare uitleg'' gegeven aan het VN-vrouwenverdrag.