Meerderheid Kamer voor spreidingsbeleid

Het beleid dat de gemeente Rotterdam toepast om 'kansarmen' te weren uit bepaalde woonwijken waar een te grote concentratie van lage inkomens heerst, wordt waarschijnlijk landelijk beleid. In ieder geval is een Kamermeerderheid voorstander van een wetsvoorstel dat beoogt om mensen zonder inkomen uit arbeid te weren uit bepaalde wijken of delen daarvan.

Tijdens de bespreking gisteren van het wetsontwerp bleek alleen GroenLinks principieel op tegen. PvdA en SP hebben wel kritiek op het wetsontwerp, maar zijn niet tegen het uitgangspunt om het recht op vrije vestiging voor kansarmen in te perken, formeel 'Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek' geheten.

De wet is een uitwerking van de ministers voor Grotestedenbeleid Alexander Pechtold en Sybilla Dekker van Volkshuisvesting van een beleidsmaatregel in Rotterdam. De havenstad liet deze week weten dat de maatregel daar werkt: de wijken worden meer gemengd qua inkomensniveau.

De Raad van State en het Commissie Gelijke Behandeling uitten eerder felle kritiek op het wetsvoorstel, omdat het in strijd zou zijn met het recht op vrije vestiging. Een meerderheid van de Kamer wuift deze kritiek echter weg. Veel Kamerleden zien de wet als een goede manier om de problematiek in de grote steden aan te pakken.

De SP pleitte ervoor om meer ruimte voor uitzonderingen te maken, bijvoorbeeld voor mensen die bij hun zieke ouders in de buurt willen wonen. En namens de PvdA liet Karin Adelmund weten dat werklozen gecompenseerd zouden moeten worden voor de aantasting in hun recht op vrije vestiging.

Vandaag wordt er in de Tweede-Kamer verder over de wet gediscussieerd.