We worden dikker, ouder en 'zwarter'

Het zal velen niet verbazen dat de gemiddelde Nederlander het afgelopen decennium dikker, 'zwarter' en ouder is geworden. Dat beeld ontstaat dan ook uit het rapport 'De sociale staat van Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarvan de resultaten vandaag gepresenteerd zijn. Buiten de al genoemde eigenschappen is de Nederlander ook ontevredener en individualistischer geworden.

Wat dikheid betreft: 6% van de Nederlanders was in 1990 veel te zwaar, vorig jaar was dat gegroeid tot ruim 10%. De levensverwachting steeg naar 76 jaar voor mannen en naar 82 jaar voor vrouwen. Het aantal 65-plussers groeide tot 14% van de bevolking en de groep hoogbejaarden, van boven de 80 jaar, steeg flink met 115.000 zielen tot 570.000.

De waardering van de Nederlander voor de samenleving als geheel daalde van een 6,6 naar een mager zesje (6,2). De eigen leefsituatie krijgt wel een ruime voldoende: 7,6. Bijna 50% van onze landgenoten is gťťn lid van een organisatie. In 2000 behoorde de helft nog tot een kerk, in 2005 was dit gedaald tot 45%. IdeŽle organisaties zien de meeste leden of donateurs weglopen.

Auto's
Het gemiddelde inkomen tussen 1994 en 2000 steeg voor huishoudens met 9%, maar daarna begon dat weer te dalen met 3%. De hardste klappen kregen de laagste inkomens, allochtonen, alleenstaanden onder de 65 jaar en stellen met kinderen (eenverdieners). Ondanks dat steeg het aantal auto's de afgelopen tien jaar van 5,5 miljoen tot 7 miljoen; 75% van de huishoudens heeft een auto en 20% zelfs twee. We reizen een uur per dag en leggen dan 35 kilometer af, meestal per auto.

In 1995 bestond de Nederlandse bevolking voor 7% uit niet-westerse allochtonen. Nu is 10% van niet-westerse komaf. Van hen komt 60% uit Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

-
SCP-publicatie: De sociale staat van Nederland 2005.