Nederland onaantrekkelijk voor bedrijven

Uit een onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young blijkt dat het slecht gesteld is met het vestigingsklimaat in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder Europese, Amerikaanse en enkele Aziatische bedrijven.

Slechts 18 procent van de geÔnterviewde bedrijven zegt te overwegen om activiteiten in Nederland te vestigen. Dit percentage bestaat grotendeel uit bedrijven die hier reeds gevestigd zijn. Van de bedrijven buiten Nederland gaf 91 procent te kennen niet in Nederland te willen investeren.

Naast de positieve aspecten, zoals kundig personeel en het stabiele politieke klimaat, geven bedrijven factoren als de grondprijs en de matige beschikbaarheid van locaties te kennen als redenen voor hun afwijzing. Ook de hoge arbeidskosten en de inflexibele wetgeving rondom arbeid wordt door de bedrijven als ongunstig gezien.

Volgens de ondervraagde bedrijven zou Nederland aantrekkelijker kunnen worden door middel van belastingvoordeel en een flexibeler arbeidsrecht.