Kabinet blijft termen 'allochtoon' en 'autochtoon' hanteren

Mainport had ons het volgende bericht herschreven en meldde het via de nieuws-submit:

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het doorgaat met het hanteren van de begrippen 'allochtoon' en 'autochtoon'. Deze begrippen, die wijzen op het verschil in herkomst, kunnen negatief worden opgevat en moeten daarom afgeschaft worden, aldus enkele fracties in de Tweede Kamer.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt de termen 'allochtoon' en 'autochtoon' om mensen die uit het buitenland komen en oorspronkelijke bewoners van Nederland te onderscheiden. Het CBS spreekt over westerse en niet-westerse allochtonen in de bevolkingsstatistieken voor het integratiebeleid en gaat daarbij uit van het geboorteland van iemand en diens ouders.

Dit blijkt uit een brief, die vandaag is vrijgegeven, aan de Tweede Kamer van minister Verdonk. De LPF en de PVDA zijn twee van de partijen die niet blij waren met de begrippen. Het kabinet zegt echter geen taalpolitie te zijn.