Mogelijk weer bewoning rond Tsjernobyl

Icoon Buitenlands nieuws De regering van OekraÔne overweegt weer bewoning toe te staan in een gedeelte van de zogenaamde 'dode zone' rondom de resten van de kerncentrale van Tsjernobyl. Negentien jaar na de ramp is een zone van dertig kilometer rondom de centrale nog verboden terrein vanwege stralingsgevaar.

De OekraÔense Staatscommissie voor Nucleaire Regelgeving onderzoekt nu of de verboden zone beperkt kan worden tot tien kilometer. "De straling neemt veel sneller af dan vooraf was aangenomen", aldus Elena Mikolaisjioek van de commissie. "Het is zelfs mogelijk dat sommige gebieden opengesteld worden voor landbouw en zelfs voor menselijke bewoning."

Mikolaisjioek benadrukte wel dat er nog geen besluit is genomen en het de regering is, die uiteindelijk een besluit moet nemen over de beperking van het rampterrein.