OM onderzoekt website Stormfront

jmakkink had ons via de nieuws-submit te melden:

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen naar de extreem-rechtse site Stormfront. Het onderzoek richt zich met name op de Nederlandse afdeling (het Nederlandstalige forum) van de vanuit Amerika opererende website. Minister Piet Hein Donner van Justitie heeft een en ander laten weten in antwoord op schriftelijke Kamervragen van de SGP en het CDA.

De fracties van CDA en SGP hadden er op aangedrongen Stormfront te laten blokkeren, omdat er volgens hen veel ernstige anti-Joodse (antisemitische) uitlatingen op worden gedaan. Vooral veel Nederlandse forumdeelnemers zouden zich daar schuldig aan maken. CDA en SGP willen ook dat de identiteit van de Nederlanders op de rechts-extremistische website achterhaald wordt om hen zonodig strafrechtelijk te vervolgen. Verder zou de Nederlandse overheid de autoriteiten in Florida, waarvandaan Stromfront opereert, moeten vragen maatregelen te nemen.

Minister Donner liet weten nog niet op de vragen te kunnen ingaan, omdat het onderzoek van het OM naar Stormfront nog loopt. Ondanks dat de extreem-rechtse site vanuit het buitenland wordt beheerd, is het voor Nederlandse ingezetenen wel degelijk strafbaar om er medewerking aan te verlenen in de vorm van ontoelaatbare reacties. Moeilijkheid is alleen om te achterhalen waar de Nederlandse deelnemers vandaan komen, omdat de site zelf uiteraard geen IP-nummers zal verstrekken. Bovendien is de site in de VS gewoon toegestaan.

Stormfront noemt zichzelf een ''discussieplatform voor blanken met rechtse idealen, (volks-)nationalisten, racialisten en ja zelfs nationaal-socialisten''. Het forum moet gezien worden als ''virtuele vrijhaven om je rechtse mening te geven''.