'Turken en Marokkanen blijven in Nederland'

rena en Aka-Zigor hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag gepubliceerd heeft, blijkt dat de meeste jongeren (18 tot 27 jaar) van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland willen blijven wonen. Slechts 10% van de Turken zou overwegen om terug te gaan naar het land van hun ouders en ziet daar ook mogelijkheden toe. 66% van de Turkse jongeren denkt altijd in Nederland te zullen blijven wonen.

Bij de Marokkaanse jongeren overweegt maar 5% een terugkeer. 75% van de Marokkaanse jeugd denkt dat ze altijd in Nederland zullen blijven wonen, en ruim 15% heeft er nog nooit over nagedacht.

De voornaamste reden om voorgoed in Nederland te willen blijven, is dat het prima bevalt in Nederland (vindt zo'n 50% van de Turken en Marokkanen). Verder worden 'werk', 'familie' en 'geen toekomst in het herkomstland' genoemd. Zo'n 33% van de Marokkaanse jongeren en 20% van de Turkse jongeren wil in Nederland blijven omdat zij géén binding hebben met het moederland; de cultuur zegt hen daar weinig.

In 2004 zijn bijna 3.000 Turken van de eerste generatie en bijna 1.000 Turken van de tweede generatie vertrokken uit Nederland. Bij Marokkanen lag dat op 1.600 van de eerste generatie en bijna 1.000 van de tweede generatie.

=
CBS-cijfers.