Slechte en arme filmkarakters roken het meest

Slechterikken in films roken meer dan "good guys", zo blijkt uit een onderzoek, waarbij meer dan vierhonderd Amerikaanse films van na 1990 werden bekeken. Ook arme karakters grijpen sneller naar hun pakje peuken of shag.

35,7 procent van de "slechte" personages zou regelmatig een sigaret opsteken, tegenover 20,6 procent van de "goede" karakters. Gekeken naar welvaart blijkt dat bijna de helft van alle arme filmkarakters rookt, terwijl de midden- en hogere klasse op respectievelijk 22,9 en 10,5 procent 'blijven steken'.

Verder roken mannen in films meer dan vrouwen en steken blanken vaker een peuk op dan gemiddeld. Hetgeen beide overeenkomt met het rookgedrag van mensen in het dagelijks leven. Over het algemeen rookt zo'n 23 procent van de filmkarakters, ook dit is een goede afspiegeling van de maatschappij.

De onderzoekers van een medisch centrum in Newark (New Jersey) kwamen tot de conclusie dat roken helemaal niet zo glamoureus is, zoals het volgens hen vaak wordt gezien. "De meeste onderzoekers hebben geconcludeerd dat roken wordt geportretteerd als glamoureus en positief, ons onderzoek laat echter zien dat het tegenovergestelde waar is", aldus Karan Omidvari, die het onderzoek leidde.