Turken sturen fors minder geld naar Turkije

Turkije ontvangt steeds minder geld van naar West-Europa geŽmigreerde Turken. In 1998 ontving het land nog bijna vijf miljard euro aan overmakingen en andere uitgaven van Turkse gastarbeiders in Europa, vorig jaar was dat nog maar 600 miljoen. De eerste zes maanden van dit jaar is dat nog verder teruggelopen tot een kleine 250 miljoen euro.

Er zijn een aantal oorzaken voor deze verminderde instroom van westerse valuta. Zo hebben de Turken in Europa net als iedereen te lijden onder de verslechterde economische situatie, waardoor ze minder geld kunnen sturen. In bijvoorbeeld Duitsland is de werkloosheid onder Turken opgelopen tot 30%. In Nederland is eenzelfde trend waarneembaar.

Teken van integratie
Ook een belangrijk fenomeen is dat de West-Europese Turken steeds minder behoefte voelen om familieleden in het moederland te spekken. De jongere generatie investeert liever in de eigen toekomst. Volgens Faruk Sen, voorzitter van Bureau Onderzoek Turken in Duitsland, is dit alles een duidelijk teken van de toenemende integratie van Turken in hun nieuwe landen: ''In Duitsland hebben de Turken tot nu toe 64.000 bedrijven geopend. Tegenwoordig kopen ze ook huizen. Het geld blijft in Duitsland, omdat ze hun investeringen hier doen.''

Verder speelt mee dat Turkse banken geen torenhoge rentes meer uitkeren. Met als gevolg dat de Turken in Europa hun geld terughalen naar de landen waar ze wonen. Ook speelt mee dat veel Turken fors geld hebben verloren aan islamitische holdings, waardoor men weinig vertrouwen meer heeft in investeringen daar. De 40-jarige Turk Sinan Renkli uit Amsterdam voorspelt dat zijn moederland nooit meer zoveel aan de gastarbeiders zal verdienen. ''De eerste generatie wist niet beter dan al het geld naar Turkije te sturen. De familie en kennissen hebben van die naÔviteit goed geprofiteerd. De nieuwe generaties weten wel beter.''

Voor Turkije is de verminderde instroom van buitenlandse valuta van gastarbeiders rampzalig. Met zijn torenhoge buitenlandse schulden kan het land elke euro immers goed gebruiken. Er wonen naar schatting bijna vier miljoen Turken in het buitenland, waarvan meer dan 2 miljoen in Duitsland. In de jaren zeventig hebben de deviezen van de gastarbeiders het land als het ware gered van de ondergang.