Pentagon negeert bevel rechter

Icoon Buitenlands nieuws Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, weigert een bevel van een federaal rechter op te volgen om 87 foto's en vier video's van de mishandeling van Iraakse gevangenen in Abu Ghraib over te dragen aan de burgerrechtenorganisatie ACLU. Laatstgenoemde spande met succes een rechtszaak aan tegen het Pentagon, zich beroepende op de Amerikaanse wet over openbaarheid van bestuur.

Volgens de Amerikaanse regering zou de publicatie kunnen leiden tot "schade voor individuen". Het Pentagon heeft een brief met toelichting naar de rechter gestuurd. Deze zal geheim blijven. Donderdag jongstleden was de uiterste datum om het beeldmateriaal te overhandigen.

De ACLU beschuldigt de regering ervan informatie achter te houden die "cruciaal is voor het openbaar belang."