'Racistische' columnist vrijuit

Columnist J. Minkema van weekblad De Duinstreek - een huis-aan-huis blad die in een aantal Noord-Hollandse kustgemeenten verschijnt - wordt door het Openbaar Ministerie (OM) niet vervolgd wegens discriminatie. Het Anti-Discriminatie Bureau Noord-Holland-Noord (ADBNHN) had tegen Minkema een klacht ingediend wegens discriminatie en aanzetten tot haat op grond van afkomst, huidskleur en ras.

Minkema wijdde vorig jaar een opiniestuk aan de problemen met Antillianen in Den Helder en aan een Helderse-delegatie die in het kader daarvan naar Curaçao ging om te bekijken hoe de jeugd hier beter opgevangen kan worden. Daarin schreef hij onder meer: ''daar gaat men uitvlooien wanneer jongeren zich als crimineeltjes ontplooien alvorens massaal de oversteek naar ons land te wagen en vooral Den Helder levensbedreigend te terroriseren.'' ''En het zijn niet alleen Antillianen die zich als jatters, geweldplegers, aanranders, verkrachters en moordenaars onder ons bewegen. Veel meer dan de helft van de criminelen die een spoor van dood, ellende, verdriet en verderf nalaat, is getint.'' Volgens het OM zijn de uitingen weliswaar onwenselijk, behoorlijk grof en tendentieus, maar niet strafbaar.

Het OM vroeg mede advies aan het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie (LECD) in Amsterdam. Volgens het centrum zijn de laatste twee zinnen beledigend voor een groep mensen vanwege hun ras. Maar als men de tweede zin sec beschouwt, is het een (al dan niet terechte) aangedikte feitelijke constatering. De zinnen staan echter in context meent het LECD: ''En deze context is vooral een politieke: onze landspoorten staan al veel te lang te wijd open. De schrijver wil vooral dat aankaarten en zet zijn politieke visie kracht bij door te schetsen waar die te wijde poorten inmiddels toe hebben geleid.'' Het LECD concludeert dat de gewraakte zinnen behoorlijk grof en tendentieus zijn maar dat de vrijheid van meningsuiting hoger staat: ''De politieke uitingsvrijheid is één van de grondpeilers van onze samenleving en dientengevolge zijn de grenzen ruim, zeer ruim.''