Bidden voor hartoperatie helpt niet

Biddend meisjeGebeden voor mensen die een hartoperatie ondergaan maken de kans op genezing niet groter. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 748 patiënten, die op het punt stonden onder plaatselijke verdoving een slagaderlijke hartoperatie met een catheter te ondergaan. Begeleiding aan bed blijkt daarentegen de overlijdenskans wel iets te verlagen.

De groep patiënten was onderverdeeld in gelovigen waarvoor door anderen op afstand werd gebeden, en mensen voor wie niemand zich tot de goden wendde. Na zes maanden bleek dat er geen wezenlijk verschil was tussen de twee groepen patiënten. Een vergelijkbaar aantal mensen was overleden, had een hartaanval gehad of moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis.

Uit het onderzoek bleek dat personen die aan bed begeleiding met muziek, ademhalingstechnieken en het gebruik van het voorstellingsvermogen kregen het wel significant beter deden dan mensen zonder deze zorg. Ze waren minder gespannen en bezorgd voorafgaand aan de operatie en het aantal overlijdens bleek na de zes maanden iets lager.