Naakt fouilleren kost New York duizenden schadevergoedingen

The-Ghost had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Buitenlands nieuwsNaar aanleiding van een gezamenlijke klacht van 40.000 personen gaat het stadsbestuur van New York schadevergoeding betalen aan mensen die zonder goede reden uit de kleren moesten om te worden gefouilleerd. Het gaat hier om burgers die werden gearresteerd wegens kleine vergrijpen, zoals bijvoorbeeld het niet betalen van parkeerboetes.

De vergrijpen werden gepleegd in zes detentiecentra in de stad. De betrokken personen moesten zich geheel ontkleden. Degenen die tegensputterden kregen te horen dat ze mogelijk zouden worden onderworpen aan harde represailles. Sommige vrouwen moesten zelfs een 'gynaecologisch onderzoek' ondergaan. "Ik begrijp dat criminelen gestraft moeten worden. Maar iemand die een parkeerboete vergeet te betalen een dergelijke vernedering te laten ondergaan is inhumaan", stelt vrachtwagenchauffeur David Cence, een van de klagers.

De incidenten vonden tussen 1999 en 2002 plaats. Degenen die eenmalig aan een visitatie zijn onderworpen krijgen 750 dollar van de stad, gaat het om meerdere keren dan wordt 1000 dollar uitgekeerd. New York keerde overigens in 2001 al eens 40 miljoen dollar uit aan schadevergoedingen wegens illegale visitaties.